Twój biznes jest dla nas najważniejszy, formalności zostaw nam!

Adres
Jarzębinowa 10, Piaseczno

Księgowość online

Pełna Księgowość ONLINE to nie tylko wygoda, ale również oszczędność czasu i środków. Dzięki internetowemu formatowi z łatwością przekażesz nam swoje dokumenty nie wychodząc z własnego biura. Zajmujemy się wszelkimi dokumentami przedsiębiorstwa, a Ty zyskujesz nieograniczony dostęp do informacji finansowych swojej Firmy. Dzięki usłudze online masz stały dostęp do wszelkich analiz, zestawień i wyników przedsiębiorstwa. To sprawia, że podejmowane przez Ciebie decyzje są sprawne, szybkie i oparte na konkretnych liczbach.

W ramach usługi Pełna Księgowość ONLINE oferujemy między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg głównych i pomocniczych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach skarbowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • Bieżące analizy i zestawienia dla Kadry Zarządzającej
 • Dostąp do analiz i raportów za wybrany okres
 • Monitorowanie należności i zobowiązań
 • Analizy kosztów i przychodów
 • Reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli US, ZUS czy PIP

KPiR ONLINE – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to jeden z najpopularniejszych sposobów rozliczania zarówno działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych.

W ramach prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ONLINE oferujemy naszym Klientom:

 • Pełen zakres działań dotyczących prowadzenia KPiR
 • Ewidencję przychodów i kosztów w Księdze ONLINE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia podatkowe
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Wyliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego
 • Sporządzanie rozliczeń ZUS
 • Przygotowywanie i przesyłanie rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie Klientów przed US, ZUS i innymi instytucjami
 • Stały dostęp do dokumentacji i wyników finansowych Firmy online

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres oraz posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Od 1 stycznia 2018 roku na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji Podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne przekazują – bez wezwania organu podatkowego – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci JPK, informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji (wszystkie ewidencje zakupów i sprzedaży).

Informację tę przedsiębiorcy są zobowiązani przekazywać elektronicznie, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ona dotyczy.

Informację tę muszą przekazać wszyscy czynni podatnicy VAT bez względu na to czy rozliczają podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie.

Niedopełnienie obowiązku złożenia pliku JPK_VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych.

Nasze biuro zadba o dopełnienie przez Ciebie tego obowiązku w sposób terminowy i gwarantujący poprawność przesyłanych danych.