Twój biznes jest dla nas najważniejszy, formalności zostaw nam!

Adres
Jarzębinowa 10, Piaseczno

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych, które zostało przyjęte 25 maja 2016r.

Na terenie Polski Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018, kiedy to kończy się dwuletni okres przygotowawczy, jaki otrzymaliśmy od Unii Europejskiej na przystosowanie się do nowych przepisów.

Rozporządzenie to będzie obowiązywać właściwie każdego przedsiębiorcę, który w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe.

Postanowienia Rozporządzenia są znacznie bardziej restrykcyjne i wymagające, niż obowiązujące dotychczas przepisy , a niedostosowanie się do jego wymogów grozi przedsiębiorcom wysokimi karami finansowymi.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa Firm oferujemy:

 1. Doradztwo dla Administratora Danych Osobowych (ADO) lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) – stałe bądź doraźne
 2. Audyt Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej w Państwa organizacji
 3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, m.in.:
  • Polityki Bezpieczeństwa
  • Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  • upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • wykazu upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych
  • umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • wzorów obowiązków informacyjnych
  • wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jak i wrażliwych
 4. Wdrożenie RODO
 5. Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych
 6. Outsourcing IODO