Twój biznes jest dla nas najważniejszy, formalności zostaw nam!

Adres
Jarzębinowa 10, Piaseczno

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się tu komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

W związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności tak, aby w pełni odzwierciedlała nowe regulacje prawne.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa garść najważniejszych informacji dotyczących stosowanej przez nas Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych.

ADMINISTRATOREM danych osobowych naszych Gości i Klientów jest AGONA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Żeromskiego 20b/14

Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane, albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Przeglądanie strony internetowej

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika dane z zakresu:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

dzieje się tak w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

Kategorie odbiorców danych:

Pozyskane przez nas w ten sposób dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Okres, przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez okres Państwa wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane.

Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, podczas rozmowy na czacie, w trakcie rozmów telefonicznych lub poprzez e-mail traktujemy poufnie.

Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem : aby opracowywać Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Państwa wspólny uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej.

Kategorie odbiorców danych:

Udostępnianie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Okres przechowywania:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

Konto Klienta

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku rejestracji Konta Klienta na portalu biuro360.pl dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją i korzystaniem z portalu.

Rejestracja w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji świadczonych przez nas usług, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art.  6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych oraz Użytkowników.

Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP Użytkownika, data logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami oraz potwierdzenia zgód.

Odbiorca danych:

Pozyskane dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Okres, przechowywania:

Dane zgromadzone w Koncie Klienta są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia Konta, lub do czasu określonego obowiązującymi przepisami prawa (np. Ustawa o Rachunkowości).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem tel: 512 954 281.

Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować także przesyłając list na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem: „do rąk inspektora ochrony danych” lub pod adresem e-mail: iod@agona.pl.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20.05.2018 do czasu publikacji jej nowej treści na stronie www.biuro360.pl.